Czystość powierzchni

Elcometer 138 /1 Zestaw Bresle

Elcometer 138 /1 Zestaw Bresle

Zestaw Bresle’a jest kompletnym wyposażeniem do określania poziomu koncentracji chlorków na powierzchni. Są one wykrywane na powierzchni przy pomocy odczynników zestawu a zawartość chlorków z roztworze określana jest przy pomocy konduktometru. więcej...

zapytaj o ofertę

Zapytaj o ofertę

 
Elcometer 138/2 Zestaw do określania zanieczyszczeń powierzchni

Elcometer 138/2 Zestaw do określania zanieczyszczeń powierzchni

Zestaw Elcometer 138/2 zawiera różne odczynniki (m.in plastry Bresle) umożliwiające niskobudżetowe i proste badanie zanieczyszczenia powierzchni solami, chlorkami, jonami żelaza oraz określenie pH. więcej...

zapytaj o ofertę

Zapytaj o ofertę

 
Elcometer 135 Plastry Bresle

Elcometer 135 Plastry Bresle

Elcometer 135B Oryginalne plastry Bresle; samoprzylepne plastry gumowe dostarczane w zestawach Elcometer 138 do badania poziomu zanieczyszczenia powierzchni przed nałożeniem powłoki. więcej...

zapytaj o ofertę

Zapytaj o ofertę

 
Elcometer 139-ABC Badanie zanieczyszczenia powierzchni

Elcometer 139-ABC Badanie zanieczyszczenia powierzchni

Podstawowy zestaw do sprawdzania obecności aminów (ABC: Amine Blush Check). Prosty test dający natychmiastowe wyniki. W przypadku żywic epoksydowych utwardzanych aminami w systemach wielowarstwowych, schnących w niskich temperaturach lub w otoczeniu o dużej wilgotności, może wystąpić„ pocenie się” powierzchni. Zjawisko zwane „Amine Blush” może powodować wystąpienie adhezji między powłokowej. więcej...

zapytaj o ofertę

Zapytaj o ofertę

 
Elcometer 142: Zestaw do badania obecności zapylenia (ISO 8502-3)

Elcometer 142: Zestaw do badania obecności zapylenia (ISO 8502-3)

Zestaw do badania obecności zapylenia, pozwala na określenie ilości i rozmiarów cząstek zanieczyszczeń na powierzchni przygotowanej do malowania. Kurz pozostający na powierzchni po czyszczeniu strumieniowym może być przyczyną zmniejszenia przyczepności powłoki prowadząc do wcześniejszego jej uszkodzenia i obniżenia jakości. Zestaw może być stosowany zgodnie z zaleceniami normy EN ISO 8502-3 również stosowany do testu dobry/zły oraz do ciągłej kontroli stopnia zanieczyszczenia. więcej...

zapytaj o ofertę

Zapytaj o ofertę

 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez ATP Poland © 2016