Elcometer 138 /1 Zestaw Bresle

Zestaw Bresle’a jest kompletnym wyposażeniem do określania poziomu koncentracji chlorków na powierzchni. Są one wykrywane na powierzchni przy pomocy odczynników zestawu a zawartość chlorków z roztworze określana jest przy pomocy konduktometru.

Konduktometr B-173 znajdujący się w zestawie służy do badań przewodności wodnych roztworów. Nie jest dostosowany do pomiarów rozpuszczalników organicznych, olei, alkoholi, kwasów, zasad.

Stosowanie go do badań tych cieczy znacznie skraca żywotność sensora pomiarowego.

Zapytaj o ofertę

 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez ATP Poland © 2016