Piaskarka KO-200 ze sterowaniem ręcznym lub pneumatycznym

Piaskarka strumieniowa KO-200 służy do prowadzenia obróbki strumieniowo–ściernej w obiegu otwartym/zamkniętym. Urządzenie może pracować samodzielnie ze ścierniwami wielokrotnego użycia (śrut staliwny, elektrokorund, żużel pomiedziowy, kulki szklane i inne) lub może pracować w odpowiednio do potrzeb z skonfigurowanym systemie. Rodzaj używanego ścierniwa jest zależny od typu zaworu ścierniwa, w który jest wyposażona oczyszczarka KO-200. Jest szczególnie również przeznaczona do pracy w systemach recyrkulacji ścierniwa przy komorach do obróbki strumieniowo-ściernej.

Dane techniczne:

MediumPowietrze + materiał ścierny
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie (PS) 10 bar
Ciśnienie próbne (PT) 14,3 bar
Pojemność zbiornika (V) 200 L
Najwyższa dopuszczalna temperatura 50 °C
Najniższa dopuszczalna temperatura -10 °C

Budowa i zasada działania

W skład oczyszczarki wchodzą następujące elementy:

  1. zbiornik oczyszczarki,
  2. zespół grzybka zasypowego z uszczelką,
  3. zawór ścierniwa z inżektorem mieszającym
  4. zawór zasilający czyszczarkę,
  5. zawór doprowadzający powietrze do inżektora,
  6. zawór dekompresyjny,
  7. uchwyt transportowy,
  8. zespół jezdny (oś z kołami)

Oczyszczarka strumieniowa zasypana ścierniwem przez zespół grzybka, tłoczy (transportuje) ścierniwo ze zbiornika przez zawór ścierniwa, strumieniem sprężonego powietrza, elastycznym wężem do dyszy znajdującej się na końcu tego węża. W dyszy ścierniwo ze strumieniem powietrza zostaje odpowiednio przyśpieszone i uformowane. Manipulacja dyszą przez piaskarza powoduje oczyszczenie danej powierzchni intensywnym strumieniem ścierniwa. Ścierniwo odbija się od oczyszczanej powierzchni i opada. Użyte ścierniwo może być zbierane ręcznie lub mechanicznie. Proces czyszczenia może być prowadzony do wyczerpania się ścierniwa w zbiorniku. Po ponownym zasypaniu i uruchomieniu oczyszczarki strumieniowej następuje dalszy proces oczyszczania strumieniowo-ściernego nową porcją ścierniwa.

Zbiorniki dostępne w następujących pojemnościach

25, 40, 100, 200, 500, 2000, 4000, 6000 litrów

Zapytaj o ofertę

 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez ATP Poland © 2016